Ingredients

Продуктите на SONAX се произвеждат съгласно най-строги критерии за опазване на здравето и околната среда. За вида на съставките тук Ви информираме съгласно Директива относно детергентите - Приложение VII D, EO-648/2004.

На ЕС-портала "Европейски списък на съставките на козметични продукти" ще получите допълнителни информации:
ЕС-портал списък