Ingredients

SONAX-produkter produseres iht. strenge kriterier for miljøvern og helse. Vi informerer om ingredienstypen iht. EU-forordingen om vaske- og rengjøringsmidler - vedlegg VII D, EF-648/2004.

Du finner nærmere informasjon på EU-portalen "Europeisk liste over bestanddeler i kosmetiske midler":
EU-portalliste