Ingredients

SONAX produkti tiek ražoti saskaņā ar visstingrākajiem vides un veselības aizsardzības kritērijiem. Mēs jūs šeit informēsim par sastāvdaļu veidiem saskaņā ar mazgāšanas līdzekļu Direktīvu – Regulas (EK) Nr. 648/2004 VII pielikuma D sadaļu.

Papildu informācija atrodama ES portālā “Eiropas kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu saraksts”:
ES portāla saraksts