Ingredients

Výrobky SONAX se vyrábí podle nejpřísnějších kritérií ochrany životního prostředí a zdraví. O typu obsahových látek vás informujeme v souladu se směrnicí o detergentech – příloha VII D, ES-648/2004.

Další informace najdete na portálu EU „Evropský soupis kosmetických přísad“:
Seznam portálu EU