Ingredients

SONAX produktai gaminami laikantis griežčiausių aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų. Kokiam tipui priskiriami ingredientai, nurodome pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių VII priedo D dalį.

Daugiau informacijos galima rasti ES dokumentų portale pateiktame „ES kosmetikos produktuose naudojamų ingredientų sąraše“:
ES dokumentų portalo sąrašas.