Ingredienten

SONAX Producten worden aan de hand van de strengste milieu-en gezondheidscriteria geproduceerd. Over de ingrediënten informeren wij u hier in overeenstemming met de VERORDENING (EG) Nr. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 maart 2004 betreffende detergentia.

Op de EG-Portaal „Europese Lijst van bestanddelen cosmetische middelen“ treft u verdere informatie aan:

EG-Portaal Lijst