Ingredients

SONAX produkter fremstilles efter de strengeste kriterier for miljø- og sundhedsbeskyttelse. Vi informerer Dem her om indholdsstoffernes art iht. databeskyttelseslovens retningslinjer –  Bilag VII D, EC -648/2004.

På EU-portalen ”Europæisk liste for kosmetiske midlers bestanddele” får de yderligere informationer:
EU-portal liste