Ingredients

SONAX produkter tillverkas enligt striktaste kriterier med hänseende till miljö- och hälsoskydd. Om vilken typ av ingredienser det är fråga om informerarar vi dig här enligt direktivet om tvätt- och rengöringsmedel – bilaga VII D, EC -648/2004.

På EU-portalen “Europeisk sammanställning över de beståndsdelar som används i kosmetiska produkter" får du mer information:
EU-portal Sammanställnin