Ingredients

Výrobky SONAX sa vyrábajú podľa najprísnejších kritérií ochrany životného prostredia a zdravia. O type obsahových látok vás informujeme v súlade so smernicou o detergentoch – príloha VII D, ES-648/2004. Informácie sa týkajú najnovších receptúr.

Ďalšie informácie nájdete na portáli EÚ „Európsky súpis zloženia kozmetických výrobkov“:
Zoznam portálu EÚ