Ingredients

SONAXi toodete valmistamisel järgitakse kõige rangemaid keskkonna- ja tervisekaitse kriteeriume. Käesolevaga esitame koostisosade kohta teabe vastavalt detergentide määruse (EÜ) nr 648/2004.

Lisateavet kosmeetikavahendite koostisainete nimekirja kohta leiate ELi andmebaasist:
ELi andmebaa