Ingredients

SONAX proizvodi se izrađuju prema najstrožijim kriterijumima zaštite okoline i zaštite zdravlja. O vrsti sastojaka infomišite se ovde shodno Smernici za deterdžente – Dodatak VII D, EC -648/2004.

Na EU-Portalu „Evropske liste sastojaka kozmetičkih sredstava“ dobijate dalje informacije:
EU-Portal Lista