Ingredients

Produkty SONAX są wytwarzane zgodnie z najsurowszymi kryteriami w zakresie ochrony środowiska i zdrowia. Informacje o składnikach zgodnie z Dyrektywą 648/2004 EWG w sprawie detergentów – Załącznik VII D znajdą Państwo tutaj.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu UE w zakładce„Wykaz i powszechne nazewnictwo składników stosowanych w produktach kosmetycznych”:
Portal UE – wykaz